EKİBİMİZ

Berk Göknil

KURUCU ORTAK - Yönetim Kurulu Başkanı

Olcay Aslan

KURUCU ORTAK - Yönetim Kurulu Üyesi

Bertuğ Göknil

YÖNETİCİ ORTAK - Finans Direktörü

Şilan Altın

Destek Hizmetleri Şef Yardımcısı