Kullanım Koşulları

Bu sayfada İstanbul Güniçi Dağıtım Depolama Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’inin sahibi olduğu www.hoopkapida.com adresli Web sitesinin kullanımı ilgili koşullar ve hükümler bulunmaktadır.www.hoopkapida.com Web sitesinin kullanımı ile ilgili koşullar ve hükümler aşağıda açıklanmıştır.www.hoopkapida.com adresli web sitesi kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.

Bu site’de sunulan hizmetlerden yararlanana veya herhangi bir şekilde site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

TELİF HAKKI

İstanbul Güniçi Dağıtım Depolama Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i bu yayının telif haklarının sahibidir.

KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. Ziyaretçiler profil sayfalarında Facebook, Linkedin veya Google+ gibi sosyal medya hesaplarına (“Sosyal Medya Hesapları”) bağlantı verebilir ve Sosyal Medya Hesaplarına erişim sağlayabilirler. Bu durumda üyeler Sosyal Medya Hesapları’nda paylaştıkları, sakladıkları veya erişilebilir kıldıkları bilgi, veri, mesaj, etiket ve benzeri unsurlara ilgili Sosyal Medya Hesapları’ndaki gizlilik ayarlarına uygun olarak Şirket ve diğer üyelerin erişimi olacağını kabul etmiş olurlar. Herhangi bir sosyal medya sitesinin Sosyal Medya Hesaplarının gizlilik ayarlarını ihlal etmesi halinde Şirket ilgili sosyal medya sitesinin bu ihlalinden her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2. Web Sitesi’nde sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

3. Ziyaretçiler Web Sitesi’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlemde bulunmayacağını aksi halde Şirket ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.

4. Ziyaretçiler, Web Sitesi’ni kullanırken ve Web Sitesi içindeki iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez ve paylaşamazlar. Aksi halde Şirket bu Üyelerin üyeliklerini askıya alabilir, sona erdirebilir ve ilgili yasal süreçleri başlatabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Site sayfalarında bulunan içeriğin tamamı ya da herhangi bir bölümü İstanbul Güniçi Dağıtım Depolama Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’inin izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.Aksi durumun tespiti halinde İstanbul Güniçi Dağıtım Depolama Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’inin uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi kayıplar ile ilgili söz konusu duruma aykırı davranan gerçek yada tüzel kişilere dava açma hakkı saklı bulunmaktadır.

2. Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

GİZLİ BİLGİ

1. Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

SORUMLULUK SINIRLAMALARI

1. İstanbul Güniçi Dağıtım Depolama Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket’i gerek kendi iç network ve bilgisayar sistemlerinde, gerekse Site sayfa ve sayfalarında ve ayrıca indirilebilir tüm dosyalarda zararlı yazılımları engellemek ve uzak tutmak için her türlü önlemi almaktadır. Fakat gerek Site’nin ziyareti ile ilgili gerekse indirilebilir dosyalarda zararlı yazılım olmadığını taahhüt etmez. Ayrıca ziyaretçinin uğrayacağı zararlar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

2. Ziyaretçiler , Şirket’in üyelerin kendileri ile ilgili sundukları bilgilerin gerçekliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in, çalışanlarının, ortaklarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3. Ziyaretçiler, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4. SİTE'de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

5. Ziyaretçilerin tamamı, SİTE'yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan herhangi biri, işbu Kullanım Koşulları kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer taraflara karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır.

KULLANIM ŞARTLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. Şirket, dilediği zaman Kullanım Koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

2. Kullanıcılar ve Üyeler , Kullanım Koşulları ile ilgili Şirket ile iletişime geçebilirler.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ziyaretçiler veya üyeler bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, ziyaretçi bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları” sözleşmesinden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir. Şirket ayrıca ziyaretçinin bulunduğu ülkede dava açma hakkını saklı tutar.

TİCARİ UNVAN :

İSTANBUL GÜNİÇİ DAĞITIM DEPOLAMA LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MARKA :

HOOPKAPIDA

ADRES :

Esentepe Mah.Salih Tozan Sok. Polat Apt. A Blok No:6 K:5 D:30 Şişli / İstanbul

E-POSTA :

yardim@hoopkapida.com

TELEFON :

0212 312 0 777

VERGİ DAİRESİ :

Zincirlikuyu

VERGİ NO :

481 062 1815

Site’nin ziyaretçisi olarak bu kullanım koşullarına bağlı yukarıda yazan hususları okudum ve anladımYükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi taahhüt ederim. Aksi takdirde ŞİRKET’in uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.